Relatii cu publicul si Comunicare

Legea 544/ 2001.10.12

Art.1
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

CONTACT:

COMPARTIMENT DE RELATII CU PUBLICUL

Program: de luni pana joi intre orele 08.30 – 12.00
Fax: 0244 523 471

E-INFO:

 

I. Info legislativ

 

– Modul de acordare a audientelor in cadrul Ministerul Sanatatii – Ordin 601 din 12 iunie 2012

– Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

– LEGEA 544/ 2001.10.12
privind „Liberul acces la informatiile de interes public”
Publicatie : Monitorul Oficial nr. 663/ 2001.10.23
Emitent : Parlamentul
download Lg. nr. 544/ 2001

– HOTARAREA 123/ 2002.02.07
Normele metodologice de aplicare a Lg. 544/2001 privind
„Liberul acces la informatiile de interes public”
Publicatie : Monitorul Oficial nr.167/ 2002.03.08
Emitent : Guvernul
download H.G. nr. 123/ 2002

II. BULETIN INFORMATIV
Documentele de interes public
Cf Legii 544/2001

 

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Autoritatii de Sanatate Publica.
2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor cf. Ordin 880/2006, programul de audiente al autoritatii.
3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii.
4. Numele si prenumele purtatorului de cuvant si al functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice.
5. Coordonatele de contact ale autoritatii.
6. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.
7. Programele proprii.
8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate,potrivit legii.
9. Modalitati de contestare a decizie autoritatii, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
10. Comunicate de presa.

III.
 

Pentru o colaborare mai buna, in conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Lg. 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, va punem la dispozitie urmatoarele formulare :
a) Solicitare informatii publice.
b) Reclamatie administrativa.

Dupa completare formularul de cerere sau reclamatie administrativa se poate trimite prin: fax 0244 523 471 ori se poate depune la registratura A.S.P.-PH: de luni pana joi intre orele 8.30-12.00

IV.
 

Recunoasterea diplomelor în UE

Anunţ :

 1. Incepand din luna septembrie 2010, documentele care se eliberau numai la sediul Ministerului Sanatatii- certificatele de conformitate, cele care atesta obtinerea titlului de medic / medic dentist / farmacist / medic specialist sau primar / asistenti medicali, adeverintele de abilitati dobandite, se pot solicita numai la Directiile de Sanatate Publica Judetene.
 2. În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

În acest sens:

 • până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
 • în perioada 16-31.12.2015 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;
 • începând cu data de 4.01.2015 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

Descarcare documente:
Legislatie comunitara :

Dosarele (obligatoriu un dosar plic) cu actele justificative pentru eliberarea documentelor necesare recunoasterii calificarilor romanesti in celelalte state ale Uniunii Europene se depun la Directia de Sanatate Publica Prahova, Ploiesti, Str. Tache Ionescu, nr. 13, dupa urmatorul program:
• Luni – Joi intre orele 12,00 – 15,00
Persoanele responsabile cu gestionarea acestor documente la nivelul Directiei de Sanatate Publica Prahova sunt:
• Titular: Cons. Cristea Magdaena (cam. 2 , etaj 1)
• Inlocuitor: Cons. Albu Ramona, (cam. 1, etaj 2)
• Numarul de telefon la care pot fi contactate persoanele responsabile: 0244/ 407760, 0244/ 522201

Acte necesare pentru obtinerea certificatelor de conformitate
CATEGORIILE SI CONDITIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOASTERII TITLURILOR ROMANESTI IN PROFESIA DE MEDIC, MEDIC DENTIST.

Aceste documente se elibereaza numai medicilor,medicilor dentisti, farmacistilor, asistentilor medicali generalisti si moaselor care intrunesc conditiile de cetatenie, ascendenta, filiatie, casatorie si rezidenta prevazute de lege si care au dobandit formarea in profesie pe teritoriul Romaniei.
In cazul titularilor de diplome, certficate si alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa eliberate de un stat tert si echivalate conform legii , care au exercitat efectiv si legal activitatea profesionala in baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani in Romania, Ministerul Sanatatii elibereaza o adeverinta care atesta aceasta experienta profesionala necesara procedurii de recunoastere in celelalte state membre.
Documente necesare eliberarii acestei adeverinte:

 • cerere in care se vor preciza si datele de contact;
 • copie act de identitate;
 • copie legalizata dupa atestatul de echivalare;
 • copie legalizata dupa diploma echivalata;
 • copie legalizata dupa foaia matricola;
 • copie dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienta profesionala de 3 ani;
 • copie dupa documentele de schimbare a numelui.

Certificatele/adeverintele se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare (de catre Ministerul Sanatatii conform Ghidului anexat ),de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii .
Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de catre acesta prin procura notariala.

Categoriile de certificate si conditiile de eliberare:

A.  MEDICI

Certificate care atesta formarea in profesia de medic conforma DC 2005/36/CE si/sau asimilarea denumilor titlurilor de calificare cu cel prevazut pentru Romania de aceasta norma.
Se elibereaza titularilor:

 1. Diplomei de Doctor-medic specializarea universitara medicina generala/medicina,
 2. Diplomei de Licenta de Doctor-medic specializarea universitara medicina,
 3. Certificatului de medic specialisteliberat de Ministerul Sanatatii care atesta formarea conforma in una din specialitatile listate pentru Romania de DC/2005/36CE,
 4. Certificatului de medic specialist – care atesta formarea conforma in specialitatile:
  • Hematologie si hemobiologie; Pneumoftiziologie; Balneofizioterapie; Balneologie si Recuperare medicala; Balneoclimatologie si Recuperare medicala; Balneofizioterapie si Recuperare Medicala; Alergologie si imunologie; Imunologie clinica si alergologie; Medicina Generala Radiodiagnostic Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie hematologie; Chirurgie plastica si reparatorie;
  • Chirurgie cardiovasculara pentru care se aplica asimilarea de denumire a specialitatii dupa cum urmeaza:
   • Hematologie si hemobiologie – cu Hematologie;
   • Pneumoftiziologie – cu Pneumologie;
  • Balneofizioterapie; Balneologie si Recuperare medicala – cu Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie; Balneoclimatologie si Recuperare Medicala; Balneofizioterapie si Recuperare Medicala;
  • Alergologie si imunologie – cu Alergologie si Imunologie clinica; Imunologie clinica si alergologie
   Medicina Generala – cu Medicina de Familie;
  • Radiodiagnostic – cu Radiologie- imagistica medicala;
  • Laborator clinic,biochimie, – cu Medicina de Laborator; microbiologie, parazitologie hematologie
  • Chirurgie plastica si reparatorie – cu Chirurgie Plastica Microchirurgie Reconstructiva;
   Chirurgie cardiovasculara – cu Chirurgie vasculara.

1. Certificatului de medic specialist medicina generala/medicina de familie, in cazul medicilor confirmati rezidenti medicina generala/medicina de familie in urma concursurilor de rezidentiat sesiunile noiembrie1995-noiembrie 2005.

Documente necesare

 • cerere in care se vor preciza si datele de contact;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
 • copie legalizata dupa Diploma de medic;
 • copie legalizata dupa foaia matricola;
 • adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

Medicii specialisti vor prezenta suplimentar :

 • copie dupa certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii in format nou incepand cu luna mai 2007 si
 • adeverinta eliberata de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti in care se precizeaza ordinul ministrului de confirmare ca rezident si perioada in care s-a efectuat pregatirea prin rezidentiat sau copia legalizata a carnetului de rezident.

Certificat care atesta drepturi generale castigate in profesia de medic

Se elibereaza medicilor care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor respective pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat si sunt titulari ai: Diplomei de Doctor -medic specializarea universitara pediatrie

Certificatului de medic specialistcare atesta o formare mai mica decat cea prevazuta pentru specialitatea respectiva de DC/ 2005/36/CE.

Documente necesare:

 • cerere in care se vor preciza si datele de contact;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
 • copie legalizata dupa diploma de medic;
 • copie legalizata dupa foaia matricola;
 • adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
 • dupa caz copie dupa certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii in format nou incepand cu luna mai 2007;
 • copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
 • copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.
 • in cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie si Ortopedie infantila , se poate elibera un certificat care atesta drepturi castigate generale, numai daca titularul face dovada ca a exercitat efectiv si legal activitatile de medic specialist chirurgie pediatrica in Romania pe o durata de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Certificat care atesta drepturi specifice castigate in profesia de medic:

Se elibereaza medicilor de Medicina Generala cu drept de libera practica precum si in cazul medicilor specialisti/primari Medicina de Familie care nu se incadreaza in prevederile de la punctul 1(E);

Documente necesare:

 • cerere in care se vor preciza si datele de contact;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
 • copie legalizata dupa diploma de medic;
 • copie legalizata dupa foaia matricola;
 • adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada incare au fost efectuate studiile universitare ;
 • adeverinta eliberata de casele de asigurari de sanatate judetene sau a Municipiului Bucuresti in care se precizeaza ca la data de 1.01.2007 desfasurau activitatile de medicina de familie in relatie contractuala cu acestea;
 • copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

B.  MEDICI DENTISTI

Certificatele care atesta drepturi castigate specifice in profesia de medic dentist
Se elibereaza titularilor: Diplomei de Doctor-medic specializarea universitara stomatologie, care fac dovada ca au exercitat in Romania in mod efectiv , legal activitatile de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

 • cerere in care se vor preciza si datele de contact;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizata dupa diploma de bacalaureat
 • copie legalizata dupa Diploma de doctor-medic stomatolog/ Diploma de licenta de doctor- medic stomatolog;
 • copie legalizata dupa foaia matricola;
 • adeverinta eliberata de Facultatea de Stomatologie/Medicina-dentara absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare ;
 • copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
 • copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

C.  FARMACISTI

Certificatele care atesta drepturi castigate generale in profesia de farmacist
Se elibereaza titularilor: Diplomei de licenta de farmacist inclusiv promotia 2007, care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor respective pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

 • cerere in care se vor preciza si datele de contact;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
 • copie legalizata dupa diploma de farmacist;
 • copie legalizata dupa foaia matricola;
 • adeverinta eliberata de Facultatea de farmacie absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
 • o copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.