medici de familie:

In urma consultarilor cu membrii Comisiei paritare constituita in conformitate cu HG nr. 262/2010, art. 22 ( 3 ), s-a stabilit un numar de 55 localitati urbane si rurale din judetul Prahova in care necesarul de medici de familie, in perioada actuala, este de 89.
Luandu – se legatura cu autoritatile locale din localitatile respective in vederea identificarii unor spatii corespunzatoare infiintarii unor noi cabinete de medicina de familie, s-a ajuns la realizarea urmatoarei situatii :

Nr. crt. Localitate Necesar medici familie
1 Com. Dumbravesti 1 ( unu )
2 Com. Rafov 1 ( unu )
3 Com. Podenii – Noi 1 ( unu )
4 Oras Boldestii – Scaieni 1 ( unu )
5 Com. Lipanesti 1 ( unu )
6 Com. Varbilau,sat Livadea 1 ( unu )
7 Oras Urlati 2 ( doi )
8 Com. Gura – Vitioarei 1 ( unu )
9 Com. Lapos 1 ( unu )
10 Com. Sangeru 1 ( unu )
11 Oras Mizil 5 ( cinci )
12 Com. Telega 1 ( unu )
13 Com. Valea – Calugareasca 1 ( unu )
14 Oras Breaza 1 ( unu )
15 Oras Baicoi 2 ( doi )
TOTAL 15 21

Mentionam faptul ca la stabilirea necesarului de medici de familie a fost luat in considerare un numar mediu de 1800 locuitori pentru un medic de familie, neluandu – se in calcul numarul de persoane asigurate.
Precizam, de asemenea, faptul ca la numarul total de 55 de adrese trimise consiliilor locale din localitatile respective s-a primit raspuns de la un numar de 48 de consilii locale, numai 15 dintre acestea considerind ca poseda, pe teritoriul localitatii, spatii corespunzatoare in care se pot infiinta noi cabinete de medicina de familie.