Legislatie


DIRECTIA DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA:

Legea 95/2006
-privind reforma in domeniul sanatatii
OMSP
nr.824/2006- aprobarea Normelor privind organizarea si
functionarea Inspectiei Sanitare de Stat
Legea 98/1994
-privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele
legale de igiena si sanatate publica
OG 2/2001
-privind regimul juridic al contraventiilor
OMS
1232/2006-privind suspendarea activitatii spitalelor care nu
respecta conditiile prevazute de autorizatia sanitara de
functionare
OG 27/2002
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
ORDIN
772/68/859/442/2005 al ministrului agriculturii ,padurilor si
dezvoltarii rurale, al presedintelui autoritatii nationale
sanitare vaterinare si pentru siguranta alimentului, al
ministrului sanatatii si al presedintelui autoritatii nationale
pentru protectia consumatorului pentru aprobarea Normei privind
SISTEMUL RAPID DE ALERTA pentru alimente si furaje
OMSP 1069/2006
privind aprobarea componentei personalului desemnat din cadrul
Ministerului Sanatatii Publice si al inspectiilor sanitare de stat
judetene si a municipiului Bucuresti sa participle la sistemul
rapid de alerta pentru alimente si furaje
OUG 97/2001
privind reglementarea productiei , circulatiei si comercializarii
alimentelor
HG 924/2005
privind reguli generale pentru igiena produselor alimentare
HG 925/2005
privind aprobarea regulilor privind controalele oficiale efectuate
pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia
privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu
regulile de sanatate si protectie a animalelor
OMS 1338/2007
pentru aprobarea Normelor privind structura cabinetelor medicale
si de medicina dentara
Legea 349/2002-
pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor
din tutun
Legea 457/2004-
privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun
Legea 300/2004 –
privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor familiale
care desfasoara activitati economice in mod independent;
Legea 359 / 2004
– privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in
Registrul Comertului a persoanelor fizice,asociatiilor familiale
si persoanelor juridice , inregistrarea fiscala a acestora precum
si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
Hotarare 1197
/2002 – pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele
care vin in contact cu alimentele
Hotarare 106/
2002 – privind etichetarea alimentelor
Hotarare
954/2005 -privind aprobarea Regulilor specifice deigiena pentru
alimente deorigine animala
Hotarare
955/2005 – privind aprobarea Regulilor specifice pentru
organizareadecontroaleoficiale referitoare la produse de origine
animala destinate consumului uman
OMS 536/1997 –
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind
mediul de viata al populatiei
OMS 914/2006 –
pentru aprobarea normelor privind conditiile pe conditiile pe care
trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii
autorizatiei sanitare de functionare
OMS 916/2006 –
privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control a
infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
OMS 1301/2007 –
pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de
analize medicale
OMS 1136/2007 –
privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinete de
infrumusetare corporala

 


PROGRAME BOLI NETRANSMISIBILE

Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii,
OMS nr. 127/2009
– privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a
structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica
judetene si a municipiului Bucuresti,
Hotarârea de
guvern nr. 261 din 31 martie 2010 pentru aprobarea programelor
nationale de sanatate în anul 2010;
OMS si al CNAS
nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor nationale de sanatate în anul 2010,
Anexele la OMS
si al CNAS nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor nationale de sanatate în anul 2010,
OMS nr. 50/2004
privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi
pentru tratament în stainatate,
OMS nr. 302
/2004 pentru modificarea si completarea OMS nr. 50/2004 privind
metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru
tratament în stainatate,
OMS nr. 697/2005
privind modificarea si completarea OMS nr. 50/2004 privind
metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru
tratament în stainatate,
OMS nr.
1352/2009 pentru modificarea si completarea OMS nr. 50/2004
privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi
pentru tratament în stainatate,
OMS nr.
1514/2004 privind nominalizarea presedintilor comisiilor
teritoriale de specialitate pentru trimiterea la tratament în
stainatate, completat cu OMS nr. 83/2005 ,
OMS nr. 83 /2005
privind modificarea anexei la OMS nr. 1514/2004 privind
nominalizarea presedintilor comisiilor teritoriale de specialitate
pentru trimiterea la tratament în stainatate,
Ordinul M.S.P.
nr. 212/28.02.2008 privind desemnarea coordonatorilor registrelor
regionale de cancer si componenta Comitetului National de
Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din România;
Ordinul M.S.P.
nr. 2027 din 26 noiembrie 2007 privind activitatea de înregistrare
pe baze populationale a datelor bolnavilor de cancer si înfiintarea
registrelor regionale de cancer;
Ordinul comun
MSP si CNAS 1.061/425 din 2006 privind aprobarea organizarii si
desfasurarii programului national de diabet zaharat.
Legea nr. 500
din 11 iulie 2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr. 11 din
27 ianuarie 2010 a bugetului de stat pe anul 2010;

 


PROMOVAREA SANATATII

Ordin MS si
CNAS nr.264/407/2010 privind aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2010

 


MEDICINA SCOLARA

OMS nr.1955/
1995 – privind aprobarea normelor de igiena in unitatile
pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

 


ASISTENTA MATERNO-INFANTILA

Ordinul M.S.
nr. 458/2004 privind ameliorarea accesului gravidelor la
investigatii paraclinice si consultari de specialitate.
Ordinul M.S.
nr. 791/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea
si analiza profesionala a cauzelor deceselor perinatale, 0-1 an si
1-4 ani, precum si a indicatorilor mortalitatii perinatale,
infantile si 1-4 ani.
Ordinul M.S.
si al M.A.I. nr. 267/1253/2006 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea
gratuita de lapte praf.
Legea
nr.272/2004 privind Drepturile Copilului.

 


ASISTENTA MEDICALA PRIMARA

LEGEA nr.
95/14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii
ORDONANTA
Guvernului nr. 124/29.08.1998 privind organizarea si functionarea
cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin
LEGEA nr. 629/13.11.2001 si LEGEA nr. 400/30.10.2006
NORME
METODOLOGICE din 26.02.2003 privind infiintarea, organizarea si
functionarea cabinetelor medicale, aprobate prin ORDINUL M.S.F.
nr. 153/26.02.2003, modificat prin Ordinul M.S.F. nr.
560/09.06.2003 si ORDINUL M.S.P. nr. 35/16.01.2007
ORDINUL M.S.P.
nr. 1322/02.11.2006 privind aprobarea normelor de stabilire a
criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis
existent
ORDONANTA DE
URGENTA a Guvernului nr. 83/19.06.2000 privind organizarea si
functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii
publice conexe actului medical, aprobata cu modificari si
completari prin LEGEA nr. 598/31.10.2001
ORDINUL M.S. nr.
711/05.09.2000 privind aprobarea documentatiei pentru
inregistrarea cabinetelor de libera practica pentru servicii
publice conexe actului medical organizate conform O.U.G. nr.
83/2000, completat prin ORDINUL M.S. nr. 882/25.10.2000
O.U.G. nr.
68/28.05.2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a
statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia
cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara
activitati conexe actului medical

 


SUPRAVEGHERE SI CONTROL BOLI PROFESIONALE

HGR
355/17.05.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor,
publicata in MO 332/17.05.2007.
Legea
319/14.07.2006, Legea Securitatii si Sanatatii in Munca,
publicata in M.O. Nr. 646/26.06.2006.
H.G.R.
1.425./11.10.2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006, publicata in M.O.nr.882/30.10.2006
Legea
346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale cu modificarile si completarile ulterioare.
OUG
171/29.11.2005, pentru modificarea si completarea Legii
nr.346/2002, publicata in M.O.1.126/13.12.2005.
Legea
186/16.05.2006, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si completarea Legii
nr.346/2002, publicata in M.O.nr. 440/22.05.2006.
Ordin 450/825
al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al
ministrului sanatatii publice pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, publicat in
M.O.nr.708/17.08.2006.
H.G.R.
1.091/16.08.2006, privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca, publicata in
M.O.nr.739/30.08.2006.
H.G.R.
1.048./09.08.2006, privind cerintele minime de sanatate si
securitate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca, publicata in
M.O.nr.722/23.08.2006.
H.G.R.
1.146./30.08.2006, privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca, publicata in M.O.nr.815/03.10.2006.
H.G.R. 1.218,
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in
munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva
riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, publicata in
M.O.nr. 845/13.10.2006.
H.G.R.
1.092/16.08.2006, privind protectia lucratorilor impotriva
riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in mediul de
munca, publicata in M.O. nr. 762/07.09.2006.
H.G.R.
1.093/16.08.2006, privind stabilirea cerintelor minime de
securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva
riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni,
publicata in M.O. nr.757/06.09.2006.
H.G.R.
493/12.04.2006, privind cerintele minime de sanatate si
securitate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generate de zgomot, publicata in M.O.nr.380/03.05.2006.
H.G.R.1.028/09.08.2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare,
publicata in M.O.nr.710/18.08.2006.
H.G.R.
1.049/09.08.2006, privind cerintele minime pentru asigurarea
securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de
suprafata sau subteran, publicata in M.O. nr. 727/25.08.2006.
H.G.R.
1.050/09.08.2006, privind cerintele minime pentru asigurarea
securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de
foraj, publicata in M.O.nr. 737/29.08.2006.
H.G.R.
1.058/09.08.2006, privind cerintele minime pentru
imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care
pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive,
publicata in M.O.nr.737/29.08.2006.
H.G.R.1.051/09.08.2006,
privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, publicata im M.O.
nr. 713/21.08.2006
Ord. MMSF nr.
753/16.10.2006, privind protectia tinerilor in munca, publicat
in MO nr. 925/15.11.2006
HGR
971/26.07.2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea
de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicat in
M.O. nr. 683/09.08.2006
Ord. MMSF
706/26.09.2006, privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generate de radiatii optice artificiale, publicat in M.O.
nr.915/10.11.2006
Ord. MSP
1.193/29.11.2006, pentru aprobarea Normelor privind limitarea
expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0
Hz la 300 GHz, publicat in M.O. nr.895/03.11.2006
HGR
1.136/30.08.2006, privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate
de campuri electromagnetice, publicata in M.O. 769/11.11.2006
Legea
25/05.03.2004, pentru aprobarea OUG 96/2003 privind protectia
maternitatii la locurile de munca, publicata in MO 214/11.03.2004
Decret
92/04.03.2004, privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG
96/2003, publicata in MO 214/11.03.2004
HGR
537/07.04.2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OUG 93/2003 privind protectia maternitatii
la locul de munca, publicata in MO 378/29.04.2004
Ord. MSP
1.541/11.12.2006, privind aprobarea Reglementarilor specifice
referitoare la expunerea medicala la radiatii ionizante a
gravidelor, publicat in MO 1.039/28.12.2006

 


IGIENA RADIATIILOR IONIZANTE

Ord. MS 100/
1998 – privind asistenta de sanatate publica cu modificarile
si completarile ulterioare
Lg. 111/ 1996
– privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare
Ord. MS 431/
2004 – privind organizarea si functionarea laboratoarelor si
compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante aflate in
reteaua MS
Ord. MS 381/
2004 – privind aprobarea normelor sanitare de baza pentru
desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare

 


SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE

ORD. MSP NR.
914/2006 – norme privind procedura de autorizare sanitara de
functionare a spitalului
ORD. MSP. NR.
916/2006 – norme de supraveghere, prevenire si control al
infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare
ORD.MSP
nr.261/2007 – privind curatenia si dezinfectia in unitatile
sanitare si privind efectuarea sterilizarii si pastrarea
sterilitatii dispozitivelor materialelor sanitare
ORD. MSP. NR.
1224/2006 – Pentru aprobarea normelor privind activitatea
unitatilor de transfuzie sanguina din spitale
ORD. MSP. NR.
1225/2006 – Privind autorizarea Institutului National de
Transfuzie Sanguina, a centrelor de transfuzie sanguina regionale,
judetene si al Municipiului Bucuresti, precum si a unitatilor de
transfuzie sanguina din spitale
ORD.MSP NR.
1301/2007 – pentru aprobarea normelor privind autorizarea si
functionarea laboratoarelor care efectuaza analize medicale
ORD. MSF
219/2002 – pentru aprobarea normelor tehnice privind
gestioanrea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a
metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitatile medicale
ORD. MS
763/2005 – pentru aprobarea normelor privind infiintarea si
autorizarea unitatilor farmaceutice precum si a conditiilor de
organizare si functionare a acestora
ORD.MSP
nr.1338/2007 – pentru aprobarea normelor privind structura
functionala a cabinetelor medicale in vederea autorizarii sanitare
ORD. MS. NR.
8/2000 – privind informarea operativa in probleme de
epidemiologie si igiena pentru luare la cunostinta si stricta
respectare
ORD. MSF NR.
153/2003 – pentru aprobarea normelor metodologice privind
infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale
ORD. MS NR.
883/2005 – privind aprobareaa metodologiei de alerta precoce
si raspuns rapid in domeniul bolilor transmisibile
OG NR.
53/2000 – privind obligativitatea raportarii bolilor si a
efectuarii vaccinarilor
ORD MS
1025/2000 – pentru aprobarea normelor privind serviciile de
spalatorie pentru unitatile medicale
ORD. MS NR.
152/1996 – privind aprobarea sistemului sanitar de
supraveghere a reactiilor adverse postvaccinale indezirabile
OUG NR
83/2000 – privind organizarea si functionarea cabinetelor de
libera practica pentru servicii publice conexe actului medical

 


EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN
MEDIUL DE VATA SI MUNCA

A. Igiena a mediului

O.M.S.
nr.536/1997 – Norme de igiena privind mediul de viata al
populatiei;
H.G.R. 1591/2002
– privind Regulamentul cadru de organizare si functionare a
serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare;
H.G.R. 974/2004
– Hotarare pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie
sanitara si monitorizarea calitatii apei potabile si a procedurii
de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile;
Legea nr.
458/2002 – Legea privind calitatea apei potabile;
Legea nr.
311/2004 – lege pentru modificarea si completarea Legii nr.
458/2002 pivind calitatea apei potabile;
H.G.R. nr.
459/2002 – privind aprobarea normelor de calitate pentru apa din
zonele naturale amenajate pentru imbaiere;
H.G.R.
nr.88/2004 – pentru aprobarea Normelor de supraveghere , inspectie
sanitara si control al zonelor naturale utilizate pentru imbaiere;
Ordin nr.
1146/2002 – privind clasificarea calitatii apelor de suprafata;
H.G.R. nr.
930/2005 – Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de
protectie sanitara;
O.M.S.F. nr.
219/2002 – privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitatea medicala
O.M.S. nr.
867/2002 – privind clasificarea deseurilor;
H.G.R. nr.
162/2002 – privind depozitarea deseurilor;
H.G.R. nr. 128/
2002 – privind incinerarea deseurilor;
O.M.S. nr.
402/1997 – privind normele metodologice pentru organizarea
administrative de supaveghere si combatere a vectorilor si regimul
pesticidelor;
H.G.R. nr.
92/2003 – privind normele metodologice pentru clasificarea,
etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase;
Legea nr.
349/2002 – privind restrangerea fumatului in spatii publice
inchise;
H.G.R. nr.
77/2003 – privind instituirea unor masuri pentru prevenirea
accidentelor montane si organizarea activitatii de salvare in
munti;
Ord. Min.
Turismului nr. 510/ 2002 – privind norme metodologice pentru
clasificarea structurilor de primire turistice;
Ord. Min.
Turismului nr. 188/2003 – privind modificarea si completarea Ord.
nr. 510/2002;
H.G.R. nr.
452/2003 – privind desfasurarea activitatilor de agrement nautic;
O.M.S. nr.
1041/2003 – pentru constituirea sistemului de informatii privind
sanatatea in relatie cu mediul;
Ord. comun nr.
191/2003 al M.S.F. si Ord. nr. 1406/2003 al M.A.P.M. – pentru
aprobarea metodologiei de evaluare rapida a riscului pentru mediu
si sanatate umana;
Legea nr.
178/2000 – privind produsele cosmetice;
Legea nr.
508/2002 – privind modificarea si completarea Legii nr. 178/2000
privind produsele cosmetice;
Ord. nr.
1004/2000 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000;
O.M.S.F. nr.
1031/2002 – pentru aprobarea listelor cuprinzand substantele ce
pot fi utilizate in compozitia produselor cosmetice;
H.G.R. nr.
560/2001 – privind unele masuri pentru pastrarea
confidentialitatii unor ingrediente din compozitia produselor
cosmetice;
Legea nr.
379/2004 – Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.
178/2000 privind produsele cosmetice
Ord. Min. Ind.
si Resurselor nr. 308/2001 – pentru practica de fabricatie pentru
produse cosmetice;
O.M.S. nr.
765/2002 – Normativ privind stabilirea valorilor limita a
valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a
SO2,NO2 si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie, plumb,
benzene, CO si a ozonului in aerul inconjurator;
Legea nr.
98/1994 – privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la
normele legale de igiena si sanatate publica;
O.G.R. nr.
108/1999 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994;
Legea nr.
344/2002 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele
legale de igiena si sanatate publica;
Legea nr.
359/2004 – Lege privind simplificarea formalitatilor la
inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice,
asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea
fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii
persoanelor juridice;
O.U.G. nr.
75/2004 – Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea
Legii nr. 359/2004;
Legea nr.
300/2004 – privind autorizarea persoanelor fizice si a
asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod
independent;
H.G.R. 1766/2004
– Hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 300/2004;
O.M.S.F. nr.
24/2001 – privind apararea secretului de stat;
Ord. nr.
155/2001 – privind aprobarea programului de gestionare a cainilor
fara stapan;
Legea nr.
50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii;
Legea nr.
410/2003 – privind modificarea si completarea Legii nr. 50/1991
pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Legea nr. 100/
1998 – privind asistenta de sanatate publica cu modificarile si
completarile ulterioare;
Metodologia
pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a
personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena
este reglementat de – Ordinul comun nr. 1225/2003 al M.S. si nr.
5031/2003 al M.E.C.T. , completat si modificat cu ordinal comun
nr. 232/4034/2004 al M.S./ M.E.C.T.si O.M.S. nr. 568/2004
referitor la ” Ghidul privind continutul thematic al
modulelor de pregatire a personalului care participa la cursurile
de instruire profesionala privind insusirea notiunilor
fundamentale de igiena”;
O.M.S.
1223/512/2005 si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru
protectia Consumatorilor privind limitele de competenta in
efectuarea controlului pe piata al produselor cosmetice;
O.M.S.
309/729/2001 – privind inventarul pentru ingredientele folosite in
produsele cosmetice;
O.M.S. 399/2001
– privind metodele de analiza a compozitiei produselor cosmetice
in vederea controlului calitatii acestora;
O.M.S. 764/2005
– pentru aprobarea procedurii de inregistrare la Ministerul
Sanatatii a laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii
apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile;
O.M.S. 37/2006 –
privind tarifele pentru prestatiile efectuate de Directiile de
Sanatate Publica judetene si a Municipiului Bucuresti si de
institutiile de sanatate publica;
Legea 112/2006 –
pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996;
H.G.R. 563/2006
– Norme tehnice privind calitatea apelor de suprafata care
necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii
piscicole;
H.G.R. 738/2004
– pentru aprobarea Planului national de actiune in domeniul
protectiei atmosferei;
H.G.R. 731/2004
– pentru aprobarea strategiei nationale privind protectia
atmosferei;
H.G.R. 586/2004
– privind infiintarea si organizarea Sistemului national de
evaluare si gestionare integrate a calitatii aerului;
H.G.R. 1856/2005
– privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti
atmosferici;
O.U.G. nr.
243/2000 si Legea nr. 655/2001 – privind protectia atmosferei;
O.M. A.P.M. nr.
592/ 2002 – pentru aprobarea Normativului privind stabilirea
valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si
metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si
oxizilor de azot, pulberilor in suspensie , plumbului, benzenului,
monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator;
O.M.M.G.A.
nr.9/2006 – pentru aprobarea Mrtodologiei privind elaborarea
planurilor de restrictii si folosire a apei in perioadele
deficitare;
H.G.R. 1286/2004
– privind aprobarea Planului general de masuri preventive pentru
evitarea si reducerea efectelor inundatiilor;
O.M.A.I./O.M.M.G.A.
638/420/2005 – pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice
si poluari accidentale;
O.M.S. 86/2006 –
programele si subprogramele de sanatate finantate de la bugetul de
stat;
O.M.S. 1041/2003
– lista indicatorilor privind sanatatea in relatie cu mediul;
O.M.S. 598/ 2003
– lista sintezelor nationale elaborate de catre institutele de
sanatate publica;
Legea 95/2006 –
privind reforma in domeniul sanatatii;
Legea 137/ 1995
– Legea protectiei mediului;
H.G.R. 490/2004
– pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr. 50/2000 privind masurile de colaborare dintre
Ministerul Sanatatii si Familiei si autoritatile administratiei
publice locale in aplicarea reglementarilor din domeniul sanatatii
publice;
Ordonanta de
urgenta nr. 152/ 2005 – privind prevenirea si controlul integrat
al poluarii;
H.G.R. 433/2004
– pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si
functionare a serviciilor publice de salubrizare;
Legea nr. 101/
2006 – Legea serviciului de salubrizare a localitatilor;
O.M.M.G.A. si
M.A.I. 1281/2005/1121/2006 – privind stabilirea modalitatilor de
identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materilale
in scopul aplicarii colectarii selective;
H.G.R. 856/ 2002
– privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusive deseurile periculoare;
Ordonanta nr.
11/2001 – privind unele masuri pentru achizitionarea metalelor
neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoare
reciclabile;
Ordonanta nr.
16/2001 – privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;
H.G.R. 564/2006
– privind cadrul de realizare a participarii publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul;
Ordin 1146/2002
– privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii
apelor de suprafata;
Ord. nr.
689/940/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al
ministrului sanatatii privind aprobarea criteriilor de evaluare a
echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termica a
deseurilor rezultate din activitatea medicala;
O.M.S. 618/2006
– pentru modificarea anexei 698/940/2005;
H.G.R. 1862/2005
– pentru aprobarea proiectului ” Incinerarea deseurilor
periculoase si sterilizarea deseurilor provenite din activitati
medicale”;
H.G.R. 268/2005
– pentru modificarea si completarea H.G.R. nr.128/2002 privind
incinerarea deseurilor;
O.M.S. nr.
43/1980 – pentru aprobarea listei substantelor toxice si a
plantelor care contin substante toxice;
O.M.S. 1182/2005
– pentru aprobarea componentei Comisiei Nationale pentru Produse
Biocide si a regulamentului de organizare si functionare a
acestuia;
H.G.R. 956/2005
– privind plasarea pe piata a produselor biocide;
H.G.R. 584/2006
– Completare la H.G.R. 956/2005;
Legea 360/2003 –
privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
Ordonanta de
urgenta nr. 200/2000 – privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
H.G.R. 490/2002
– pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
de urgenta nr. 200/2000;
Legea nr.
451/2001 – pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 200/2000;
H.G.R. 100/2002
– norme de calitate ape de suprafata utilizate pentru
potabilizare;
H.G.R. 662/2005
– completare la H.G.R. 100/2002;
STAS 12585/1987
– apa din bazine de inot si din zone naturale amenajate pentru
inot;
O.M.M.G.A./O.M.A.P.D.R.
296/216/2005 – privind aprobarea Programului cadru de actiune
tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone
vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;
Ordonanta de
urgenta nr.107/2002 – privind infiintarea A.N. ” Apele
Romane”;
O.M.S. nr.
1030/2009 – privind aprobarea procedurilor de reglementare
sanitare pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si
pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc
pentru starea de sanatate a populatiei
O.G. nr.11/2010
– pentru modificarea si completarea Legii 458/2002 privind
calitatea apei potabile
O.U.G. nr.
3/2010 – pentru modificarea si completarea Legii apelor nr.
107/1996
O.M.S. nr.
18/208 – privind aprobarea Normelor de igiena pentru
transporturile de persoane;
O.M.S. nr.
10/2010 – privind aprobarea procedurii de avizare a produselor
biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei
Ord. MS nr. 127/
2009 referitor la regulamentul de organizare si functionare a
directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului
Bucuresti

B. Igiena alimentara

Ordinul MS nr.
976/ 16.12.1998, pentru aprobarea Normelor de igiena privind
productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si
desfacerea alimentelor.
HGR nr. 106/
7.02.2002 cu modificarile si completarile ulterioare, privind
etichetarea alimentelor.
Ordinul MS nr.
8/ 6.01.2000, privind informarea operativa in probleme de
epidemiologie si igiena.
HGR nr. 924/
11.08.2005, privind aprobarea regulilor generale pentru igiena
produselor alimentare.
HGR nr.
925/11.08.2005, pentru aprobarea regulilor privind contoalele
oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii
cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind
alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a
animalelor.
Legea nr. 214/
19.04.2002 pentru aprobarea OUG nr.49/ 2000 privind regimul de
obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor
modificate genetic.
HGR nr.
1197/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru
aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in
contact cu alimentele.
HGR nr.
568/5.06.2002 cu modificarile si completarile ulterioare; HGR nr.
473/2004, HGR nr. 1904/2006, privind iodarea universala a sarii
destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in
industria alimentara.
Ord. MSF, MAAP
si CNCAN nr. 855/98/90/2002 pentru Norme privind alimentele si
ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante.
Ord. MSF si MAAP
nr. 438/295/ 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii
alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru
consum uman, cu modificarile si completarile aduse de Ordinele MS
nr. 62/2004, nr. 154/2005, nr. 692/2007, nr. 1374/2007, nr.
2168/2007 si nr. 87/2008 care sunt aliniate la standardele in
domeniu ale Uniunii Europene (Directiva cadru 89/107 EC, Dir.
94/36/CE pentru coloranti, Dir. 94/35/CE pentru indulcitori, Dir.
95/2/CE pentru alti aditivi decat coloranti si indulcitori, Dir.
94/45/CE, 95/31/CE, 81/712/CE privind criteriile de puritate
pentru aditivi).
Ord. MSF nr.
83/13.02.2002 cu completarile si modificarile ulterioare, pentru
aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si
sursele materiale pentru producerea lor.
Ord. MSP nr.
1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentelor
alimentare.
Ord. comun
MAPDR/MSP/ANSVSA nr. 1228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare
predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor
acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti.
Ord. MS nr.
1145/27.10.2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si
pentru siguranta alimentelor privind anumiti contaminanti din
alimentele de origine animala si nonanimala.
Ord. MSF
nr.387/2002 modificata si completata cu Ord. MS nr.114/2004, Ord.
44/2005, Ord. 271/2005, Ord. 352/2005 pentru aprobarea Normelor
privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala.
Ord. MS nr.
972/2007 privind modoficarea si completarea Ord. MSF si al MAAP
nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu
destinatie nutritionala speciala;
Ord. MSP nr.
1746/2007 pentru modificarea si completarea Normelor privind
alimentele cu destinatie nutritionala speciala, aprobate prin Ord.
MSF si MAAP nr. 387/251/2002;
Regulamentul
(EC) No 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din
28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor
generale ale legislatiei alimentare de instituire a Autoritatii
Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a
procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare;
Directiva
Consiliului 89/398/EEC privind alimentele cu destinatie
nutritionala speciala ;
Directiva 96/84
de modificare a Dir. 89/398 EEC privind alimentele cu destinatie
nutritionala speciala ;
Directiva 99/41
de modificare a Dir. 89/398 EEC privind alimentele cu destinatie
nutritionala speciala ;
Directiva
2001/15/CE privind substantele care pot fi adaugate in scopuri
nutritionale specifice in alimentele pentru scopuri nutritionale
speciale
Directiva
2004/5/CE de modificare a Dir. 2001/15/CE pentru a include anumite
substante in anexa ;
Directiva
2006/34/CE de modificare a Dir. 2001/15/CE pentru a include
anumite substante in anexa ;
Directiva
2000/13/CE referitoare la etichetarea, prezentarea si publicitatea
produselor alimentare ;
Ord. comun MS si
MAA nr. 474/1993 privind serviciile de sanatate preventiva ce se
asigura de organele sanitar veterinare si sanitar umane pentru
prevenirea si combaterea transmiterii bolilor de la animale la om.
HGR nr. 524/1994
privind aprobarea Programului national de supraveghere, prevenire
si combatere a trichinelozei.
Ord. comun al
MAPDR/MS nr. 243/401/2005 privind prelucrarea, procesarea si
comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca
atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente
alimentare predozate.
Legea nr.
57/2002 privind reglementarea productiei, circulatiei si
comercializarii alimentelor.
Legea nr.
150/2004 modificata si completata prin Legea nr. 412/2005 pentru
siguranta alimentelor.
HG nr. 1020/2005
pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare
a apelor minerale naturale ;
HG nr. 974/2004
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si
monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de
autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile ;
Ordin
Administratie Publica nr. 871/2006 privind aprobarea Procedurii de
notificare a apelor minerale naturale imbuteliate, din care se
separa compusii de fier, mangan, sulf, arsen si constituentii
indezirabili ;
Directiva
80/777/EEC of 15July 1980 on the approximation of the laws of the
Member States relating to the exploitation and marketing of
natural mineral waters Official Journal L 229,30/08/1980 P.
0001-0010. Consleg 1980L0777-20/11/2003 Consolidated Text produced
by the CONSLEG system of the Office for Official Publications of
the European Communities ;
Directiva
2003/40/EC of 16 May 2003 Esteblishing list, concentration limits
and labelling requirements for the constituents of natural mineral
waters and the conditions for using ozone-enriched air for the
treatment of natural mineral waters and spring waters ;
HGR nr.355/2007
privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Ordinul MSP
nr.888/2006 privind revizuirea reglementarilor referitoare la
examinarile radiologice de masa
Ordinul comun al
MSP si al MECT nr.1225/5031 /2003 privind aprobarea Metodologiei
pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a
personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena
modificat prin -Ordinul comun nr.232/4034 /2004
Ordinul MS
nr.1030/2009 -privind aprobarea procedurilor de reglementare
sanitara pentru proiectele de amplasare , amenajare, construire si
pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc
pentru starea de sanatate a populatiei.
Ord. MS nr. 127/
2009 referitor la regulamentul de organizare si functionare a
directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului
Bucuresti
Ord. MS nr.
192/2009 pentru modificarea OMSF nr, 438/2002 privind aditivii
alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru
consum uman.

C. Igiena scolara si sanatatea copiilor
si tinerilor

Ordinul M.S.
1955/1995- de aprobare a Normelor de igiena privind unitatile
pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor
Ordinul M.S.F
nr.653/2001- privind asistenta medicala a prescolarilor , elevilor
si studentilor, modificat prin Ordinul MSF nr.772 din 16.06.2004.
Ordinul MS
nr.1030/2009 -privind aprobarea procedurilor de reglementare
sanitara pentru proiectele de amplasare , amenajare, construire si
pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc
pentru starea de sanatate a populatiei.
Ordinul MS
nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei
OUG nr.96/2002
privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru
elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat cu modificarile
ulterioare.
H.G.R.
nr.384/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii
Nationale pentru Tineret (fosta Agentie Nationala a Taberelor
Scolare) modificata si completata prin HGR.nr 297 din 02.03.2006
Legea
nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea consumului produselor
din tutun completata si modificata prin Ordonanta Guv.nr.13 din
30.01.2003
Legea
nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea
creselor
Legea
nr.272/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2007
privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor.
Legea
nr.258/2007 privind practica elevilor si studentilor
Ordinul comun al
MSP nr.204/2007 si al MEC nr.520/2007 pentru aprobarea
Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de
educatie fizica si sport pentru elevi si studenti si a Baremului
medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutiri
medicale
Ordinul MSP
nr.1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura
functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara
Ordinul MSF
nr.427/2002 pentru aprobarea componentei trusei medicale si a
baremului de materiale ce intra in dotarea postului de prim ajutor
fara cadre medicale
Ordinul MSP
nr.888/2006 privind revizuirea reglementarilor referitoare la
examinarile radiologice de masa
Ordinul comun al
MSP si al MECT nr.1225/5031 /2003 privind aprobarea Metodologiei
pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a
personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena
modificat prin Ordinul comun nr.232/4034 /2004
Legea
nr.123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de
invatamant preuniversitar
OUG nr.24 din
24.03.2010 privind implementarea programului de incurajare a
consumului de fructe in scoli
Ordinul MSP
nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate
prescolarilor si scolarilor
HGR nr.355/2007
privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Ord. MS nr. 127/
2009 referitor la regulamentul de organizare si functionare a
directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului
Bucuresti
Legea nr.
458/2002 – Legea privind calitatea apei potabile
HGR nr.56/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de
atributii si competente exercitate de MS catre autoritatile
administratiei publice locale

D. Medicina ocupationala

Legea
319/14.07.2006, Legea Securitatii si Sanatatii in Munca,
H.G.R.
1.425./11.10.2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006,
Legea 346/2002,
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
cu modificarile si completarile ulterioare.
OUG
171/29.11.2005, pentru modificarea si completarea Legii
nr.346/2002.
Legea
186/16.05.2006, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si completarea Legii
nr.346/2002.
Legea 258/
04.11.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Ordin 450/825 al
Ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al
ministrului sanatatii publice pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002.
H.G.R.
1.091/16.08.2006, privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca.
H.G.R.
1.048./09.08.2006, privind cerintele minime de sanatate si
securitate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca.
H.G.R.
1.146./30.08.2006, privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca.
H.G.R.
1.218/2006, privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.
H.G.R.
1.092/16.08.2006, privind protectia lucratorilor impotriva
riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in mediul de
munca.
H.G.R.
1.093/16.08.2006, privind stabilirea cerintelor minime de
securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva
riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni.
H.G.R.
493/12.04.2006, privind cerintele minime de sanatate si securitate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de
zgomot.
H.G.R.1.028/09.08.2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
H.G.R.
1.049/09.08.2006, privind cerintele minime pentru asigurarea
securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de
suprafata sau subteran.
H.G.R.
1.050/09.08.2006, privind cerintele minime pentru asigurarea
securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de
foraj.
H.G.R.
1.058/09.08.2006, privind cerintele minime pentru imbunatatirea
securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi
unui potential risc datorat atmosferelor explozive.
H.G.R.1.051/09.08.2006,
privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
Ordin. MMSF nr.
753/16.10.2006, privind protectia tinerilor in munca
HGR
971/26.07.2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca
HGR
355/11.04.2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Ordin. MMSF
706/26.09.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de
radiatii optice artificiale
Ordin. MSP
1.193/29.11.2006, pentru aprobarea Normelor privind limitarea
expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0
Hz la 300 GHz.
HGR
1.136/30.08.2006, privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate
de campuri electromagnetice
Legea
25/05.03.2004, pentru aprobarea OUG 96/2003 privind protectia
maternitatii la locurile de munca
Decret
92/04.03.2004, privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG
96/2003
HGR
537/07.04.2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor OUG 93/2003 privind protectia maternitatii la locul
de munca.
Ordin. MSP
1.541/11.12.2006, privind aprobarea Reglementarilor specifice
referitoare la expunerea medicala la radiatii ionizante a
gravidelor.
Ord. MS nr. 127/
2009 referitor la regulamentul de organizare si functionare a
directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului
Bucuresti
Legea nr.
330/2009 privind salarizarea unica a personalului platit din
fonduri bugetare
Ordinul MSP
nr.888/2006 privind revizuirea reglementarilor referitoare la
examinarile radiologice de masa
Ordinul MS
nr.1030/2009 -privind aprobarea procedurilor de reglementare
sanitara pentru proiectele de amplasare , amenajare, construire si
pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc
pentru starea de sanatate a populatiei.2/2008 privind transferul
ansamblului de atributii si competente exercitate de MS catre
autoritatile administratiei publice locale

 


AVIZARE/AUTORIZARE SANITARA

O.M. S. nr.
1030/2009 – Ordin privind aprobarea procedurilor de reglementare
sanitara pentru proiectele de amplasare , amenajare , construire
si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu
risc pentru starea de santate a populatiei ;
O.M.S.
nr.536/1997 – Norme de igiena privind mediul de viata al
populatiei;
H.G.R. nr.
930/2005 – Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de
protectie sanitara;
Legea nr.
359/2004 – Lege privind simplificarea formalitatilor la
inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice,
asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea
fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii
persoanelor juridice;
O.U.G. nr.
75/2004 – Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea
Legii nr. 359/2004;

 


Relatii cu Publicul si Comunicare

Legea nr.
544/ 2001 – Privind liberul acces la informatiile de interes
public
Hotararea nr.
123/ 2002 – Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Lg. nr. 544/ 2001
Ordin nr.
880/ 2006 – Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare a autoritatilor de sanatate publica judetene si a
structurii organizatorice a acestor autoritati
Legea nr. 95/
2006 – Privind reforma in domeniul sanatatii
Legea nr.
188/ 1999 republicata – Privind statutul functionarului public
Legea nr.
661/ 2001 – Privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.284/ 200 pentru modificarea si completarea Legii
188/ 1999
privind statutul functuonarului public
OUG nr.
33/2001 – Privind unele masuri referitoare la salarizarea
functionarilor publici si a altor categorii de personal bugetar
HG nr. 1209/
2003 – Privind cariera functionarilor publici
HG nr. 1210/
2003 – Privind organizarea comisiilor de disciplina si
paritare din cadrul institutiilor publice

 


AUDIT PUBLIC INTERN

Legea 672/
2002 – privind auditul public intern
OMF 38/ 2003
– pentru aprobarea normelor generale privind aprobarea auditului
public intern
OMS 840/ 2003
– pentru aprobarea normelor metodologice de organizare si
exercitare a auditului public intern in cadrul MS
OMF 252/ 2004
– pentru aprobarea codului privind conduita etica a auditorului
intern
OMS 880/ 2006
– privind organizarea si functionarea DSP
OMF 1702/
2005 – privind organizarea si exercitarea activitatii de
consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul
entitatilor publice

 


Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare (RUNOS)

HG nr.250/1992
privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din
unitatile bugetare;
Legea
nr.188/1999 privind statutul functionarului public,republicata;
Legea nr.19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale,cu modificari si completari;
HG nr.1186/2000
pentru aprobarea listei cuprinzand urgentele medico-chirurgicale
precum si bolile infectocontagioase din grupa A pentru care

asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate
temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare;

OMSF nr.698/2001
pentru aprobarea Metodologiei privind angajarea,transferarea si
detasarea medicilor,farmacistilor,biologilor,biochimistilor si
chimistilor din unitatile sanitare publice modificat si completat
prin OMSF nr.378/2002;
Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal;
Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca cu modificari si completari;
Ordonanta de
urgenta nr.150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului
de asigurari sociale de sanatate;
OUG nr.96/2003
privind protectia maternitatii la locurile de munca;
HG nr.1210/2003
privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a
comisiilor paritare din cadrul institutiilor publice;
HG nr.1209/2003
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor
publici;
Ordonanta de
urgenta nr.148/2003,privind sustinerea familiei in vederea
cresterii copilului;
HG nr.537/2004
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr.96/2003;
OMS nr.870/2004
pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de
munca,organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din
sectorul sanitar cu modificari si completari;
OMS nr.721/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la
salariile de baza modificat si completat;
Ordin MS
nr.1470/2005 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii,grade si trepte profesionale in unitatile
sanitare publice din sectorul sanitar;
Ordin MS
nr.1487/2005 pentru aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe
categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare si stabilirea
indemnizatiilor de conducere maxime lunare;
Ordonanta de
urgenta nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de
asigurari de sanatate, modificata si completata prin OUG nr.
36/14.04.2010;
OMSP
nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
concursului si examenului pentru ocuparea functiei de sef
sectie,sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare
publice;
OMSP
nr.1044/2006 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati
medicale,medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de
asistenta medicala;
OMSP
nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
Ordinul ANFP
nr.7100/2006 privind unele masuri necesare organizarii si
desfasurarii concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor
publice temporar vacante;
Ordinul ANFP
nr.7101/2006 privind delegarea competentei de a organiza
concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de
conducere;
Ordonanta
nr.1/2006 pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale in
domeniul asigurarilor sociale;
Legea
nr.399/2006 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.158/2003 privind concediile si indemnizatiile de asigurari
sociale de sanatate;
Ordonanta de
urgenta nr.91/2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile
sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate;
HG nr.1025/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii
copilului,cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de
urgenta nr.44/2006 pentru modificarea si completarea OUG
nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii
copilului si a Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru
copii;
Ordonanta de
urgenta nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul
2009 si reglementarea unor masuri financiar – fiscale;
Legea
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii
publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului
de afaceri si respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeana
si Fondul Monetar international;
Legea nr.
330/2009 – lege – cadru privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice;
Ordonanta de
urgenta nr.1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a
unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea
acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar;
Ordin
nr.1932/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor
publici;
Ordin nr. 119/
2010 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe
categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea
nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare
în cazul functionarilor publici, pentru personalul cu functii de
conducere, precum si a indemnizatiei pentru îndeplinirea unor
sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de
baza.

 


Compartiment Asistenta Comunitara

OUG nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si
competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre
autoritatile administratiei publice locale;
Hotararea
Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre
autoritatile administratiei publice locale;
Hotararea
Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale
de sanatate in anul 2009;
Ordinul
Ministerului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea
Normelor tehnice de realizare a progamelor nationale de sanatate
in anul 2010;
Ordinul
Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 318/2003 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea
ingrijirilor la domiciliu precum si autorizarea persoanelor
juridice si fizice care acorda aceste servicii.