PROTOCOLUL DE TESTARE RAPIDA IN UNITATILE DE INVATAMANT – vizualizati documente

Anexe Școli – vizualizati documentul

Protocol de testare – vizualizati documentul 

Material informativ

in atentia medicilor de familie/cabinetelor medicale scolare – vizualizati documentul

Informații pentru populație

Intotdeauna luati informatii numai din surse oficiale.

Informati-va de pe site Institutului National de Sanatate Publica, Centrul national de supraveghere si control boli transmisibile

OMS NR 1108/18.06.2020 Privind aprobarea Metodologiei de lucru a comisiei de analiza si verificare a necesitatii si oportunitatii dotarii unitatilor sanitare publice in procesul de evaluare a cererilor de finantare care vor fi depuse in cadrul apelului de proiecte pentru Consolidarea capacitatii sistemului medical public de gestionare a situatiei de urgenta cauzata de criza COVID-19, Axa Prioritara 9 protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020
OMS NR. 1108-18.06.2020

OUG 1/1999 privind regimul starii de asediu si a starii de urgenta

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16739

Buletin de presă 01.03.2020, ora 14:00  din 1 martie 2020 privind clarificari la intrebari din spatiul public:

1 Care este diferența dintre carantină și autoizolarea la domiciliu?

2 Dacă un membru al familiei este în autoizolare, măsura se aplică și pentru soț/soție sau copii?

3 Ce măsuri de igienă individuală trebuie să respecte persoanele autoizolate?

4 Ce se întâmplă dacă vreun membru al familiei prezintă simptome sau are o altă urgență medicală în timp ce se află în autoizolare?

5 Cum sunt sprijinite persoanele aflate în autoizolare?

6 Cum ajung alimentele și bunurile necesare la persoanele aflate în autoizolare?

7 După perioada de 14 zile, persoanele aflate în autoizolare pot părăsi domiciliul?

8 Aceste persoane beneficiază de scutiri sau concedii medicale?

OMS nr 414/11 03 2020  privind instituirea masurii de carantina

Anexa la hotararea nr 10 GSTSCBIC Postat în: 14 martie 2020 situatii pentru care se solicita punct de vedere

Recomandări emise de Grupul de Analiză față de următoarele 5 situații întâlnite sau care pot apărea în urma evoluției situației generate de infectarea cu virusul COVID-19:

 1. Postașii în relație cu persoane aflate în autoizolare
 2. Echipe de intervenție (apă, canal, gaze, electricitate, internet/cablu/telefonie fixă) în relație cu persoane aflate în autoizolare
 3. Șoferi de tir din zone roșii și galbene
 4. Cine este contact apropiat al unui caz confirmat
 5. Plan de continuitate în instituții/infrastructuri critice

Decret 195/16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national

Ordonanta militara nr.1 din 17 martie 2020privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri

Ordonanta militara nr.2 din 21.03 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordinul 74527 din 23 03 2020 masuri unitati sanitare suspendarea internarilor

Ordonanta militara nr.3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordin MS 497 25 03 2020  de modificare ordin 414 2020

ordin DSU 74534/28.03.20 privind detasarea, delegarea personalului medical si auxiliar pe perioada starii de urgenta

Ordonanta militara nr.4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDIN nr. 533 din 29 martie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus si a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2

PRAHOVA

Spital suport pacienţi COVID-19 pozitiv Maternitate –COVID-19 pozitiv Unitate dializă pacienţiCOVID-19
Spitalul Municipal Câmpina Spitalul Municipal Câmpina Toate centrele de dializă -tură suplimentară distinctăSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ploieşti -cazuri grave şi critice

Ordonanta militara nr.5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanta militara nr.6 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

-Ordonanta militara nr.7/04.04.2020

Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă și a celor afectate este disponibilă pe site-ul  cnscbt.ro  și se actualizează de câte ori este nevoie.

Definiția de caz COVID-19 este postată la adresa www.cnscbt.ro și se actualizează ori de câte ori este nevoie

a) La intrarea in tara

Ordonanta militara nr.3/24.03.2020 prevede:

Art. 5. – (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

In acest sens, persoanele care intra in tara trebuie sa anunte:

-medicul de familie si Directia de sanatate publica Prahova pentru a fi luate in evidenta

-angajatorul pentru luare la cunostinta.

b) Daca prezintă simptome de boală, se vor anunţa medicul de familie sau sistemul de urgenta «112».

c) Dacă la sfârşitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, persoana poate ieşi din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic) de la DSP.

d ) Parasirea locului de carantinare fara aprobare sau nerespectarea conditiilor de izolare la domiciliu:

-Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor răspunde penal conform legii.

-Persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat/la care au optat să efectueze izolarea și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracțiune.

(Conform Art.3 Ordonanta militara 5/30.03.2020 de modificare a art.3 din Ordonanta militara 4/2020)

OTA militara 1/17.03.20

Articolul 4(1) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 3,5 t au obligația ca, în punctul de trecere a frontierei, să aibă asupra lor și să poarte mijloace individuale de protecție, precum dezinfectant, mănuși, mască pentru față, precum și să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinație.(2) Conducătorii de autovehicule prevăzuți la alin. (1), care sosesc din „zone roșii“ sau „zone galbene“ ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată COVID-19.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t. (la 21-03-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Alineatul (1), Articolul 9 din OTA nr. 2 din 21 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2020 )

OTA militara 4/29.03.2020

Art.4 – (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-19:

 1. a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;
 2. b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se „gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;
 3. c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților de aeronave și personalului navigant.

(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020 ora 12 pana in 04.04.2020.

OTA militara 7/06.04.2020

Art. 12. — La intrarea în România, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse. Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condiția asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19.

Art. 13. — Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care de deplasează în interesul desfășurării profesiei din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România, ca stat de rezidență al conducătorului auto, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă sau prin mijloace individuale sau în cont propriu. Aceștia trebuie să prezinte, la intrarea în România, o adeverință de salariat, asumată de angajator.

Art. 14. — (1) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația epidemiologică, dacă respectă următoarele condiții minimale:

 1. a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
 2. b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;
 3. c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (1), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.

(3) La intrarea în România, conducătorul auto este obligat să aplice, pe părțile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, respectiv să păstreze asupra sa formularul de tranzit al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Art. 19 Prevederile art. 4 din Ordonanţa militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, îşi încetează aplicabilitatea.

Numerele de telefon 021/4144444 si 0745 633 707,  pentru informarea populatiei cu privire la simptome COVID19, persoane contacti directi si izolarea persoanelor, vor fi disponibile de luni pana vineri in intervalul orar 08.00-16.00

Comunicat